Điều kiện canh tác trà hoa vàng

Trà Hoa Vàng của Công ty TNHH Tân Đại Dương được canh tác trên vùng đất đảm bảo an toàn với nguồn nước đạt tiêu chuẩn để cho ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo an toàn, vệ sinh cho sản phẩm.