Điều kiện cơ sở hợp Vệ sinh An toàn Thực Phẩm

Các sản phẩm sau khi thu hoạch được chết biến với dây chuyền công nghệ cao được kiểm định bởi các đơn vị chức năng có thẩm quyền. Sản phẩm không chỉ an toàn từ khâu trồng trọt, chăm sóc mà còn an toàn cả ở khâu chế biến.