Email

trahoavangtamdaonui@gmail.com

Điện thoại

0366.853.898

Địa chỉ

Làng Chanh, Xã Tam Quan, Huyện Tam đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc